Loading...

บรรจุภัณฑ์เสริมอาหาร / PACKAGING

Packaging บรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างคู่แข่ง และเรามี พันธมิตรทางด้านการผลิต Pakaging ที่มีคุณภาพสูง เพื่อความน่าสนใจ และ สร้างความแตกต่าง

บรรจุภัณฑ์เสริมอาหาร / PACKAGING

นอกจากคุณภาพด้านการผลิต การให้คำแนะนำในการเลือก รูปแบบ และ บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะกับอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ แต่ละชนิด เพราะ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น HCPR จึงพร้อมให้คำปรึกษา กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยการบรรจุมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผงผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เสริมอาหาร / PACKAGING

นอกจากคุณภาพด้านการผลิต การให้คำแนะนำในการเลือก รูปแบบ และ บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะกับอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ แต่ละชนิด เพราะ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น HCPR จึงพร้อมให้คำปรึกษา กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยการบรรจุมีกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผงผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์

“สำหรับ กานต์ นอกจากเราจะเป็นผู้เชียวชาญที่ให้คำปรึกษาเรื่องสูตรการผลิต เรายังเป็นเหมือนเพื่อน พี่น้อง ที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา และผ่าฟันอุปสรรค ไปด้วยกันจนประสบความสำเร็จ”

ภญ. สุร์ศิริ ปรีตาสุทธิจิตต์

เภสัชกร และ นักการตลาด

ประเภทบรรจุภัณฑ์/Packaging Types

ประเภทบรรจุภัณฑ์/Packaging Types

Blister

แผง BLISTER

เหมาะสำหรับบรรจุ เม็ดตอก แคปซูล หรือ แม้กระทั่งเม็ดเจล

Sachet

ซอง / SACHETS

เหมาะสำหรับ ผงชงดื่ม, Shot สำหรับดื่ม, ไมโครเจล หรือ เจลลี่สติ๊ก

BOTTLE

ขวด / BOTTLE

บรรจุภัณฑ์ชนิดขวด ขวดพลาสติก และ ขวดแก้ว ซึ่งวัสดุทั้ง 2 แบบก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป

Other

บรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ / Other Packaging